Members

Username
Password
Remember Me
RSS FEED
Now Playing: HMONG SAPA, VIETNAM 2011.
You need to have the Flash Player installed and a browser with JavaScript support.

Latest articles

 • The Abandoned Hmong King
  Written by Kenji Chang.Date 7/10/2012.Tau ntau txhiab xyoo, peb Hmoob twb hnov qab txog peb Hmoob li keeb kwm lawm. Tsis tas li xwb peb Hmoob tseem cia li tsis nco qab txog peb li poj yawm txwv koo...
 • More History of Hmong/Miao peoples
  History according to Chinese legend and other considerationsAccording to Chinese legend, the Miao who descended from the Jiuli tribe led by Chiyou (Chinese: ?? pinyin: Chiyóu) were defeated at the ...
 • Txiv Yawg tus duab & lub hwj chim
  My father BangZhong Wu is the 1st among all Hmoob who help researched our Ancestor Chi You with the invitation from the chinese officials/ generals. He was also invited to present the 3 Ancesto...
 • China Miao/Hmong Minority
  The Miao people are one of China's 56 ethnic groups, and according to the 2010 population census, there are almost 9 million Miao people in China, mostly scattered in China's southern provinces of ...
 • Quick glance of the Miao/Hmong history
  Quick Glance:Miao/Hmong people are the first to settle into the Yellow River (Yangshao Civilization) before the Chinese takes over. Hmong moves southwards to the upper Yangtze river (Daxi Civilizat...
 • Miao/Hmong of China
  A Miao proverb states, "Fish swim in water, birds fly in the air, Miao live on the mountains." The Miaos live in the cold, wet mountainous regions of southwestern China and many villages are onl...

Latest Comments


Hmoob Teb Chaws
Xav kom pen cov kwv hmoob nyob ray USA kom sib vim nej hnub no tsis hlub
yej

Hmoob Teb Chaws
nyob zoo ntawm no kuv yos yeej suab muas nyob teb chaws nyab laj zoo siab peb txoj kev npau suav los txcog lawm tias kav tsij rau siab sib pab lub luas hauj lwm kom mus tau zoo kuv zoo siab yuav muab kuv tug kheej los mus pab nej thiab kuv kuj yos ib tug muaj lub siab hlub txog kuv haib hmoob heev kuv tau koom tes los ua teg hauj lwm no yog xyoo 2009 los lawm kuv tau mus saib thiab xyuas teg hauj lwm nyob rau phab mab teb tau ib ntus hab thaum kawg lawv cov thawj los ua hauj lwm plam tas lub neej txom nyem ua luas qhev kuv thiaj tau khiav rov qab rau nyab laj teb lawm kuv mus nriav txoj kev pab peb lub teb chaws daim av nyob rau phab mab teb tau peb lub xyoo . tsam no kuv rov pom nej siv zos ua hauj lwm mus tau raws siab xav lawm kuv zoo siab heev yos thaum twg nej nqes los cheb vaj cheb tsev no los ho qhia kuv paub thiab kuv zoo siab hlo muab kuv rab khaub rhuab los nros nej cheb vaj tsev thiab kuv noob nyoos yog 27 xyoo rau xyoo no lawm zoo siab heev tau los pom peb haiv hmoob tau
yeej suab muas

Hmoob Teb Chaws
nyob zoo ntawm no kuv yog fwb zeb xyooj nyob teb chaw laos kuv tau hnov nej cov xov xwm ua rau kuv xav paub qhov tseeb thiab vim kuv kuj yog ib tus neeg uas hlub peb haiv hmoob heev yog nej muaj xov xwm dab tsi zoo txog ntawm peb haiv hmoob thov xa rau kuv tau paub thiab txau siab nrog nej tshawb fawb thiab nrhiav lub tswv yim los kom peb haiv hmoob tig los sib hlub sib pab
Fwbzeb

Niam tij thiab kwv sib deev
1,55
ncais her

Niag Tuag Txom Yoov Noj
kuv nyiam heev li
Vaj Tham