Members

Username
Password
Remember Me

My trip to Vietnam Nov 7, 2011

Published: Nov 26, 2011 by admin Filed under: Articles Views: 1,744 Tags: hmoob, hmoob nyablaj, visiting vietnam, hmong sapa, sapa vietnam, hmong vietnam, hmoob sapa, vietnam trip
[+] [a] [-] Related articles Comments

Kuv thiab kuv poj niam wb mus ncig teb chaws Nyablaj zawm no mas zoo tshaj plaws li. Mus pom peb kwv tij Hmoob nyob txom nyem heev. Xav tias peb Hmoob Meskas yuav tsum tau mus pab txhaub nqa peb cov kwv tij Hmoob Nyablaj kom ntau li ntau tau... Es peb Hmoob thiaj li yuav nyob sib hlub mus tag ib txhis.

Tu siab, lub sij haum mus ncig xyuas Hmoob Nyajlaj zaum no nws tsawg heev. Mus ncig saib tsis tau txhua peb Hmoob tej zej zos. Xav ntsoov rau hauv nruab siab tias lwm zaus yuav mus kom pom tag nrho peb kwv tij Hmoob Nyablaj tej zej zos, thiab yuav coj ntau leej mus thiaj li lom zem.


Kev mus pom yus haiv neeg Hmoob mas cas yuav zoo siab tshaj plaws li os cov me phooj ywg. Txawm tias zaum no kuv mus pab tsis tau peb haiv Hmoob Nyablaj dabtsi los tsuav kuv 2 lub qhov muag mus pom lawv xwb ces nws twb zoo kuv siab lawm. Nws zoo tshaj qhov uas yus cia li muab yus pob nyiaj pov tseg rau nram casino, uas tseem tsis tau mus pom yus haiv neeg Hmoob. Mus ncig zaum no ua rau kuv zoo siab tsis txawj tag! :)

Txawm tias peb Hmoob yuav nyob rau qhov twg los peb tseem yog ib haiv. Nyablaj teb chaws nws yeej yog ib lub communist, tabsis hauv peb haiv Hmoob lub siab nws yog kwv tij, txheeb ze, thiab tseem yog ib haiv neeg. Peb yuav tsum hlub thiab pab tus neeg uas nws tseem muaj lub npe tias "Hmoob" nyob rau hauv nws lub siab thiab roj ntsha!


Post your comment

Your name:


Your comment:


Confirm:* Please keep your comments clean. Max 1000 chars.

Comments

 1. sanmiao
  sanmiao
  3 years, 7 months ago

  I like your advice of telling them not to sell it...too many poor outcome of that.. I would love to some day to visit them but I'm in the process of finishing school so low on budget...I think that maybe the best way to help is with education and economic development and support...I have some ideas in mind but we'll see what happens
 2. admin
  3 years, 7 months ago

  @sanmiao
  The first step we need to do is to visit them. Many of them owned their own land. But I'm afraid they will sell their lands to the Vietnamese. Because some of their lands has already been sold. I'd told them not to sell their land anymore...
 3. sanmiao
  sanmiao
  3 years, 7 months ago

  i c...wish there was some kind of way we can help...
 4. admin
  3 years, 7 months ago

  @sanmiao
  The Hmong in the area are still poor. They don't really have any access to earn money. Many of the Hmong teenager girls came to work as a tour guide for the tourists. Though they get pay around $10 a day. Most of them travel to Sapa by foots, and some by motorbike. Their housing are still poor.
 5. sanmiao
  sanmiao
  3 years, 7 months ago

  Kenji, hope you had fun and learned much about Hmong in Vietnam with this trip. Any other future trips planned? How were the Hmong in this area of Vietnam? Hows their living condition? Sorry if I repeated something that you might have mentioned in the Hmoob writing. I'm not that great at Hmoob.