Members

Username
Password
Remember Me

Hmong Boy for Sacrifice 8/10/2011

Published: Dec 25, 2011 by admin Filed under: Articles Views: 10,754 Tags: hmong boy killed, hmong laos, hmong boy sacrifice, hmong boy murdered, vietien laos
[+] [a] [-] Related articles Comments

Q: Where did this take place?

A: Vientiane, Laos
Q: When did this happen?
A: August 10, 2011
Q: Who's respond for all of this?
A: The Killer who kill this Boy.
Q: Why did they kill Him?
A: He was use for sacrifice.
Q: Sacrifice for what?
A: The fortune of the company.
Q: What is his Name?
A: Ma Vang 
Q: How old was him when this happen?
A: 6 years old
Q: Who are his Parents?
A: Tseng Seng (Txheej Xeeb ) Vang
Q: Where do they live?
A: Av Liab Village, Vientiane, Laos
Q: What did the Parents do for living?
A: They both work for the Company.
Q: Who's handle the case now in Laos?
A: Mr. Shong Leng Vang
Q: Did the Lao government take action against the company?
A: No one Know
Q: Who own the company?
A: The Chinese from main Land china
Q: Why did they do that to him?
A: Because they want to sacrifice him for they fortune.
Q: What is the company doing in Laos?
A: Mining Sliver and other metal
Q: What do we need to do for to help?
A: All we needed to do is finding the killer and justice should be serve.
Q: What Violation They have done to this boy?
A: Human Right Violation
Q: Should the Hmong take action on this case?
A: Yes we should take action on this case.
Q: why wait so long for this?
A: Because this case happen inside the communist of Laos.
Hmong boy for sacrifice up date.
Nyob zoo xyoo tshiab rau peb ib tsoom Hmoob cov hmov thiab tshua txhua tus nyob thoob lub ntiaj teb.
Hnub no kuv Tsong Tong Vang uas yog ib feem ntawm tus me nyuam tub Mas Vaj uas raug neeg phem muab nyiag tua txi dab (human sacrifice) nyob Laos tsev neeg. Raws li peb tsev neeg kev sib txuas lus mus los tam sim no tus sawv cev ntawm tsev neeg nyob Nplog teb thiab kuv kuj tau sib thaum zaum kawg yog nhub Thursday night December 9, 2011 at 6:30 pm-7:30pm California time. Tam sim no tub ceev xwm cov Report mus txog rau hauv Vientiane Police Head quarter Department lawm. Nws kuj hais rau kuv tias tam sim no tseem fwv Laos txheej qes kuj tig los txaus siab thiab koom tes pab tus me nyuam no qhov case lawm tab sis tseem yuav push mus rau qeb nrab thiab qeb siab saib ho yuav zoo li cas peb tseem tsis tau paub qhov tseeb. thov nej tsoom Hmoob uas muaj lub siab hlub Hmoob ua siab ntev soj qab taug lw mus saib zaj dab neeg no yuav mus xaus rau qhov twg. Rooj plaub no nws yog ib rooj plaub loj thiab yuav siv sij hawm thiab kev txawj ntse ntau yam los daws thiaj yuav tau kev ncaj ncees rau tus me nyuam no. 

Qhia rau nej tias tej zaum lub Vientiane Silicon Factory yuav tsum yog tus yuav los ris lub txim muab neeg sacrifice no thiab tej zaum lub company no tseem yuav raug kaw kuj muaj. Tab sis ncua kev tseem tshuav deb cia peb soj qab thiab ho pab txhawb kom Hmoob muaj yeej zaum no.

Yog nej leej twg muaj lus nug txog tus me nyuam no kuv zoo siab tos txais nej tej lus nug tau ntawm kuv tus e-mail tvang@netscape.com los sis hu xov tooj rau kuv tau ntawm 916-583-4045. 

Tsong Tong Vang.

Source: Hmongle.com. For update, please visit http://hmongle.com/my-hmong-boy.html for more...

Post your comment

Your name:


Your comment:


Confirm:* Please keep your comments clean. Max 1000 chars.

Comments

 1. jaw
  jaw
  3 years, 2 months ago

  that poeple there not good natios
 2. Tsobhmoob
  Tsobhmoob
  3 years, 2 months ago

  Lub roj ntshav hmoob sib hlub Hmoob, thov ceeb sim kev tu siab mluas ntshaus, thiab thov cog kuab lus ruaj siab - koom siav sib hlub tau li tau los ceev tswj pab txhawb nqa lub rooj plaub xaiv ncej ntug lus dub uas mob qhuav qhawv hauv peb txhua leej tus zeej hmoob lub siab. peb yog hmoob, peb txawm nyob tsis muaj teb - muaj chaw, tsis muaj liaj ia teb chaws nrog luag tswj kav, los peb yeej yog ntuj neeg, peb yeej nyob muaj tswv - tsim yug nyob muaj nqi ib yam li pej kum cuab haiv neeg loj thiab. txawm yuav ua plaub kom mus nto plaws rau Txiv Huab Tais ntuj los kom tsis txhob ntshai, muaj ntuj tsim, muaj ntuj kav, muaj ntuj hlub, peb thov yuav txoj cai ncaj ncees nras pheej xeeb keeb uas sawv nyob rau ntawm peb niam - peb txiv niam nkauj hnub thiab txiv nraug hli, txoj cai los coj txhua haiv neeg zeej sim - lum sim nyob hauv lub ntiaj teb no xwb.

  tu siab ntau uas tau pom cov xov mluas ntshaus no.

  Tsob Hmoob.
 3. cinras
  cinras
  3 years, 3 months ago

  why they treat him like he was a animal
 4. anon
  anon
  3 years, 3 months ago

  Is there a video ? Too much hmong words and I don't understand ...
 5. Mai vang
  Mai vang
  3 years, 3 months ago

  To those of you who think this is fake, it's not.
 6. S yang
  S yang
  3 years, 4 months ago

  I can't believe they would do this to this sweet young boy!!! I just want to beat the s**t out of his parents for being the dumb ones to work for those people. It makes me soooo made and upset for someone to do this. I hate it!!!
 7. admin
  3 years, 4 months ago

  @Mai
  The only way to find the truth is for you to call and talk to Ntxoov Toog in California. Maybe you can even call the family in Laos once you've reach Ntxoov Toog. We all want the fact as well.
 8. Mai
  Mai
  3 years, 5 months ago

  Wow,so sad and scarry. I have some big question thought. I think this whole thing is fake. How? Look at those picture and the why how this whole thing is setup. All money making machine. Do n't be so naive and wasted your money. There is not way to independently verify this actually happened the why it is described.
 9. admin
  3 years, 5 months ago

  N0Ob hm0Ob
  There's nothing really you can do when this actually happened over sea, and in a communist country. Hope you realize that and all we can do is spread the words everywhere... And lets hope for justice.
 10. hmoob
  hmoob
  3 years, 5 months ago

  cov niag ntsej muab tuaj ua li cas nej yuav muab peb tus me nyuav hmoob tuaj txi dab ua dab tsi ua li cas tsis muaj nej los yog muab nej niam lub **** coj mus txi nej lub qhov nyiaj qhov kub... nej lub siab tsis ncaij nej cov nyiam thiab kub ua nej muaj peb tus me nyuam hmoob coj mus txi ntawv yuav los faus tsis tau nej lub qhov ntxa... thov koj vaj tswv thiab yawm saub yuav 6 txim rau nej lov cov niag ntsej muaj tuag nej ces kav tsij tuaj mus kom tas mas