Members

Username
Password
Remember Me


RSS FEED

Latest articles

 • Dej nyab Hmoob suav tej tsev
  Los nag loj heev thiab dej nyab ib cheeb tsam Leishan, Guizhou, Hunan uas muaj kwv tij Hmoob coob. Tseem tsis tau paub meej tseeb tias vaj tse puas ntsoog ntau npaum li cas. Xov xwm Beijing-AP ha...
 • Zeb Yaj & Aleev Lee qhov teeb meem
  Zeb, uas yog ib tug kwvtij Hmoob nplog tau muab ib rab riam yuav muab Aleev Lee (uas yog ib tug Hmoob Meskas) tua. Qhov teeb meem yog vim hais tias Aleev Lee tau mus tim tebchaw Ameskas no mus rau ...
 • The Abandoned Hmong King
  Written by Kenji Chang.Date 7/10/2012.Tau ntau txhiab xyoo, peb Hmoob twb hnov qab txog peb Hmoob li keeb kwm lawm. Tsis tas li xwb peb Hmoob tseem cia li tsis nco qab txog peb li poj yawm txwv koo...
 • More History of Hmong/Miao peoples
  History according to Chinese legend and other considerationsAccording to Chinese legend, the Miao who descended from the Jiuli tribe led by Chiyou (Chinese: ?? pinyin: Chiyóu) were defeated at the ...
 • Txiv Yawg tus duab & lub hwj chim
  My father BangZhong Wu is the 1st among all Hmoob who help researched our Ancestor Chi You with the invitation from the chinese officials/ generals. He was also invited to present the 3 Ancesto...
 • China Miao/Hmong Minority
  The Miao people are one of China's 56 ethnic groups, and according to the 2010 population census, there are almost 9 million Miao people in China, mostly scattered in China's southern provinces of ...