Hmoob Teb Chaws

 • Currently 3.40/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Rating: 3.4 out of 5 votes
Comments (4)
Lights off
Sorry, your favorites list is FULL.

Link to this video

Related articles

Description

Yaj Geli yog Hmoob it tug tub hu nkauj thiab pab cov tub ntxhais Hmoob nyob rau Suav Av Loj tshooj TV hu ua CCTV. Zaj nkauj no hu txog Hmoob ib lub teb chaws ua tau ploj 2500 xyoo dhau mus lawm. Kuv muab dhau nrog cov video clips no tso rau tag nrho haiv neeg Hmoob tau mloog. Peb sib pab thiab sib hlub. Tom ntej hauv lub ntiaj teb thiaj muaj fem ua peb li tug. Thank you.

Tags


Post your comment

Your name:


Your comment:


Confirm:* Please keep your comments clean. Max 1000 chars.

Comments

 1. yej
  yej
  3 days, 3 hours ago

  Xav kom pen cov kwv hmoob nyob ray USA kom sib vim nej hnub no tsis hlub
 2. yeej suab muas
  yeej suab muas
  6 days, 2 hours ago

  nyob zoo ntawm no kuv yos yeej suab muas nyob teb chaws nyab laj zoo siab peb txoj kev npau suav los txcog lawm tias kav tsij rau siab sib pab lub luas hauj lwm kom mus tau zoo kuv zoo siab yuav muab kuv tug kheej los mus pab nej thiab kuv kuj yos ib tug muaj lub siab hlub txog kuv haib hmoob heev kuv tau koom tes los ua teg hauj lwm no yog xyoo 2009 los lawm kuv tau mus saib thiab xyuas teg hauj lwm nyob rau phab mab teb tau ib ntus hab thaum kawg lawv cov thawj los ua hauj lwm plam tas lub neej txom nyem ua luas qhev kuv thiaj tau khiav rov qab rau nyab laj teb lawm kuv mus nriav txoj kev pab peb lub teb chaws daim av nyob rau phab mab teb tau peb lub xyoo . tsam no kuv rov pom nej siv zos ua hauj lwm mus tau raws siab xav lawm kuv zoo siab heev yos thaum twg nej nqes los cheb vaj cheb tsev no los ho qhia kuv paub thiab kuv zoo siab hlo muab kuv rab khaub rhuab los nros nej cheb vaj tsev thiab kuv noob nyoos yog 27 xyoo rau xyoo no lawm zoo siab heev tau los pom peb haiv hmoob tau
 3. Fwbzeb
  Fwbzeb
  1 week, 3 days ago

  nyob zoo ntawm no kuv yog fwb zeb xyooj nyob teb chaw laos kuv tau hnov nej cov xov xwm ua rau kuv xav paub qhov tseeb thiab vim kuv kuj yog ib tus neeg uas hlub peb haiv hmoob heev yog nej muaj xov xwm dab tsi zoo txog ntawm peb haiv hmoob thov xa rau kuv tau paub thiab txau siab nrog nej tshawb fawb thiab nrhiav lub tswv yim los kom peb haiv hmoob tig los sib hlub sib pab
 4. yeng xiong
  yeng xiong
  3 months, 3 weeks ago

  Thov pab HMONG .
Title: Hmoob Teb Chaws
Category: Videos
Views: 19,555
Submitted by: admin